Mart, 2011

Anlaşmalı Fesih (Aufhebungsvertrag)

| 2 comments

2

İşçi ve işveren anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler. Ancak imzayı atmadan önce çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü, özellikle işçinin geleceğini etkileyecek bu tür bir kararın her açıdan incelenmesi faydalı olacaktır.

Anlaşma imzalandıktan sonra anlaşmadan caymak artık çok zordur. Sadece, tehdit veya hile sebebiyle anlaşmanın kabul ettirildiği ispat edilirse, caymak mümkündür.

Anlaşmalı fesih durumunda, işçi belirli bir tazminatı işyerinden alacağı için, İş ve İşçi Bulma Kurumu işçiye işsizlik parasını ödemeyi belirli bir süre durdurabilir (Sperrzeit). Bunu önlemek için, anlaşmaya bazı hükümlerin eklenmesi gerekir. Bu sebeple, imzadan önce fesih anlaşmasının uzman bir avukat tarafından incelenmesi çok önemlidir. Anlaşma gereği ödenebilecek tazminatın miktarının belirlenmesinde de avukat yönlendirici rol oynayabilir.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main

İşletme Temsilcisinden Görüş Alınması (Anhörung des Betriebsrats)

İşletme Temsilcisi (Betriebsrat) bulunan işyerlerinde, iş sözleşmesinin feshinden (Kündigung des Arbeitsverhältnisses) önce işverenin mutlaka bu temsilcinin görüşünü alması gerekir. Temsilciye fesih sebepleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu bilgiden sonra temsilci belirli bir süre içinde işverene görüşünü bildirir. Hangi durumlarda fesih bildirisine itiraz edileceği kanunda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Temsilcinin itirazına rağmen işveren işçinin sözleşmesini feshedebilir. İşveren fesihten önce temsilciyi bilgilendirmezse veya yanlış /eksik bilgilendirirse, bu tek başına feshin geçersizliğine sebep olur. Yani, işletme temsilcisi bilgilendirilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işçinin buna karşı mahkemeye başvurması halinde, mahkeme feshin geçersiz olduğunu tespit eder ve işçi böylece işyerine geri dönüp çalışma hakkını elde eder.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main


DOYURAN & PFETZING Rechtsanwälte
Telefon: 069 - 299 21 890 |Telefax: 069 - 299 21 889
Post: Kanzlei Doyuran und Pfetzing,  Steinweg 8, 60313 Frankfurt / Main


Weder.Fischer.Doyuran.
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Tel : +49 (0) 921 01 27-0
Fax : +49 (0) 921 01 27-99
Mobil : +49 (0) 173 317 1666

Adres :
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

İletişim
Lütfen tüm alanları doldurunuz.


Gönderiliyor...

Formu Kapatin