İşletme Temsilcisinden Görüş Alınması (Anhörung des Betriebsrats)

İşletme Temsilcisi (Betriebsrat) bulunan işyerlerinde, iş sözleşmesinin feshinden (Kündigung des Arbeitsverhältnisses) önce işverenin mutlaka bu temsilcinin görüşünü alması gerekir. Temsilciye fesih sebepleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu bilgiden sonra temsilci belirli bir süre içinde işverene görüşünü bildirir. Hangi durumlarda fesih bildirisine itiraz edileceği kanunda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Temsilcinin itirazına rağmen işveren işçinin sözleşmesini feshedebilir. İşveren fesihten önce temsilciyi bilgilendirmezse veya yanlış /eksik bilgilendirirse, bu tek başına feshin geçersizliğine sebep olur. Yani, işletme temsilcisi bilgilendirilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işçinin buna karşı mahkemeye başvurması halinde, mahkeme feshin geçersiz olduğunu tespit eder ve işçi böylece işyerine geri dönüp çalışma hakkını elde eder.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main

Yorum Yazin
Sitede Gsterilmeyecek

Weder.Fischer.Doyuran.
Telefon: 069 – 921 01 27-0 | Telefax: 069 – 921 01 27-99
Post: Kaiserstraße 12 60311 Frankfurt am Main


Weder.Fischer.Doyuran.
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Tel : +49 (0) 921 01 27-0
Fax : +49 (0) 921 01 27-99
Mobil : +49 (0) 173 317 1666

Adres :
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

İletişim
Lütfen tüm alanları doldurunuz.


Gönderiliyor...

Formu Kapatin