Yazılar

Önemli ! Dava Açma Süresi ! Aman Dikkat

| 2 comments

2

İş sözleşmesi feshedilen işçinin 3 hafta içinde iş mahkemesinde dava (Kündigungsschutzklage) açması gerekir. Bu konuyu işçi vatandaşlarımız normalde biliyorlar. Ancak 3 haftalık sürenin ne zaman başlayacağı konusunda bazen yanlış bilgilere rastlıyoruz. Bu sebeple konuyu tekrarlamakta fayda var: 3 haftalık dava süresi, fesih bildiriminin (Kündigungsschreiben)  işçiye tebliğ edildiği anda (yani, bildirim işçiye elden veriliyorsa, işçiye verildiği gün, bildirim posta ile gönderilmişse mektubun işçiye ulaştığı günden itibaren) 3 haftalık süre başlar. Bu süre kaçırılırsa, işe dönme veya tazminat hakkı ne yazık ki sona erer. İşçi, haklarının kaybolmaması için böyle durumlarda süre geçirmeksizin hemen uzman bir avukata  Nazim Doyuran başvurmalı ve haklarını sonuna kadar aramalıdır.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

İşyeri Sendika Temsilcisine (Betriebsrat) Yönelik Seminerler

Özellikle iş sözleşmesinin feshi, çalışma planları, tayin ve atamalar, işçi
alımı ve izinler konusunda İşyeri Sendika temsilcisine de bir takım yetkiler
tanınmıştır. İşveren ile bu konuları görüşmeden önce hukuki yardım alınması
çok önemlidir. Ofisimiz, İşyeri Sendika Temsilcilerine seminer ve
danışmanlık hizmeti vermektedir. Bundan dolayı doğacak masrafları yasa
gereği (BetrVG madde 37 Abs. 6) işveren karşılamak zorundadır. Bu konuda
bize başvuru yaptığınız takdirde uzman Avukatınız Nazım Doyuran size
ayrıntılı bilgi verecektir.

Seminerlerimizin konuları genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Fesih türleri
 • İşyeri Temsilcisinin itiraz hakkı
 • İşyerinde ayırmıcılığın önlenmesine ilişkin tedbirler
 • İzin başvurusu ve ortaya çıkan sorunlar
 • Çalışma zamanı ve Fazla mesai
 • Sosyal plan ve kıdem tazminatının tespiti

Uzun Süre Hasta Raporu Alan İşçinin İş Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Biriken İzinden Dolayı Ücret (Urlaubsabgeltung) isteyebilir mi?

| 1 comment

1

Avrupa Mahkemesi ’nin bir kararına göre, uzun süre raporlu olan işçiler iş sözleşmesinin bitiminden sonra hasta oldukları sürede biriken izin günlerine karşılık ücret talebinde bulunabilirler. İşçi lehine yorum yapılarak verilen bu karar, işverenleri huzursuz etmiştir. Bu gelişme, işverenleri uzun süre raporlu işçileri bir an önce işten çıkarmak için gerekli adımları atmaya zorlayacaktır. Bir örnek vermek gerekirse, 11 ay hastalık sebebiyle çalışamayan bir işçinin sözleşmesi feshedilirse, işçi çalışamadığı bu süre için de mesela kanundan doğan 22 izin günü (veya sözleşme ile kararlaştırılmışsa daha fazla gün) için ücret isteyebilecektir. İşveren, işçiye ‘sen bu süre zarfında çalışmadın, bu sebeple ödeme yapmayacağım’ diyemez.

İşveren, iş sözleşmesine hak düşürücü süreler (Ausschlussfristen) konusunda uygun bir hüküm koyarak, örneğin sözleşmenin bitiminden 3 ay veya 6 ay sonra, izin hakları da dahil sözleşmeden doğan bütün hakların sona erecegini kararlaştırabilir. Bu hususta, sözleşmenin hazırlanmasında uzman bir avukattan destek alması kendi lehine olacaktır.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

İşyerinde Mobbing (Psikolojik Baskı – Ayırımcılık)

| 89 comments

89

İş dünyasında her işçi ‘Mobbing´le karsilasabilir. Bir Mobbing Yasasi yoktur. Ancak ‘Eşitlik Yasası ’na dayanılarak mobbing daha kolay takip edilebilir. Eğer bir işçi mobbingle karşılaşmış ise ve  bu durum Eşitlik Yasasını ihlal ediyorsa işçi eşitlik ilkesine dayanarak hakkını arayabilir.

Eger Mobbing´e uğruyorsanız, bunları not etmeniz veya günlük tutmanız hukuk süreci bakımından sizin için hem önemli hem faydalıdır.

Eger günlük tutacaksanız öncelikle günlüğünüzün kendiniz için değil de ileride mahkemede sunabileceğiniz bir delil olabileceğini  göz önünde bulundurmalısınız.

Günlüğünüzün ileride iş mahkemesinde ciddiye alınmasını istiyorsanız duygusal değil, detaylı ve objektif notları tutmaya özen göstermelisiniz.

Günlüğünüze neler yazmalısınız?

 1. Başınıza gelenleri, kimin ne yaptığını detaylı bir şekilde yazın
 2. Ne zaman ve nerede olay gerçekleşti?
 3. Olay yaşanırken yanınızda bulanan kişilerin isimlerini kaydedin.
 4. Şahitlerin ismi, soyadı ve adresi
 5. Başınıza gelenlerin sizi nasil etkilediği? (Mesela: Doktor raporuyla tespit edilebilir)

Mobbinge uğradığınızı nasıl anlarsınız?

 • Şefiniz veya Ustabaşınız size konuşma fırsatı tanımıyorsa
 • Konusmalarınız sürekli bölünüyorsa
 • Iş arkadaşlarınız size konusma fırsatı vermiyorsa
 • Size işte bağırıyor veya azarlıyorlarsa
 • Yaptıgınız işi veya özel hayatınızı sürekli eleştiriyorlarsa
 • Sözlü veya telefonla veya yazılı tacize uğruyorsanız
 • Sizinle görüşmek istemediklerini bakışları ve tutumlarıyla belli ediyorlarsa
 • Sizinle görüşmek istemediklerini söyledikleriyle açıkca belli ediyorlarsa
 • Sizinle hiç konuşmuyorlarsa
 • Siz konuşmak istediginizde amiriniz veya iş arkadaşlarınız sizi görmemezlikten geliyorsa
 • Odanızı herkesden uzak bir yere taşımış,  sizi iş arkadaşlarınızdan ayırmışlarsa
 • Iş  arkadaşlarınıza sizinle konuşmayı yasaklamışlarsa
 • Size yokmuşsunuz gibi davranıyorlarsa
 • Arkanızdan konuşuluyor veya dedikodunuz yapılıyorsa
 • Sizinle alay ediliyorsa
 • Psikolojik bir rahatsızlıgınız olduşu ima ediliyor veya söyleniyorsa
 • Sizin psikoloğa gitmeniz gerektiği söyleniyorsa
 • Eğer bir sakatlığınız var ise ve bundan dolayı sizinle alay ediliyorsa
 • Sizi rencide etmek için taklidiniz yapılıyorsa
 • Sizinle dini inancınız veya politik görüşünüzden dolayı alay ediliyorsa
 • Sizinle Türk (veya başka milletten) olduğunuz için alay ediliyorsa
 • Size onurunuzu kırıcı işler veriliyorsa
 • Yaptiğınız iş yanlış değerlendiriliyor ve bundan dolayı da aşağılanıyorsanız
 • Kararlarınız sorgulanıyorsa
 • Size küfrediliyorsa
 • Sözle veya hareketle cinsel tacize mağruz kalıyorsanız
 • Size gereksiz veya önemsiz işler veriliyorsa
 • Hiç iş verilmiyor, hatta kendi kendinize iş cıkarmanızı engelliyorlarsa
 • Sizi küçük düşürmek için iş gücünüzü aşan veya işgücünüzün altında işler veriliyorsa
 • Sağlığınızı bozacak işleri yapmaya zorlanıyorsanız
 • Tehdit ediliyorsanız
 • Sözlü veya fiziki saldırıya uğruyorsanız

Mobbinge uğradıyasanız hangi haklarınızı kullanabilirsiniz?

 1. Işverene ve işyerinde varsa Işyeri Temsiciliğine şikayet dilekçesi verebilir.
 2. Çalışma zorunluluğunuzu Mobbing devam ettigi sürece askıya alabilirsiniz.
 3. Hem maddi hem manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
 4. Işvereni ihtar edebilirsiniz
 5. Mobbingden dolayı sağlığınız bozulmuş ise tazminat talebinde bulunabilirsinz.
 6. İşçi işverenden mobbingi bırakmasi için ‘müdahelenin önlenmesi’ (UNTERLASSUNG) istiyebilir.

Eğer işyerinde bu gibi davranışlara sürekli maruz kalıyor, mobbinge karsı hareket etmek istiyor ve bir avukata başvurmak istiyorsanız daha önceden  iş hukukunu kapsayan bir hukuk sigortası yaptırmanızda fayda var. Almanya´da avukat ve mahkeme masrafları pahalı olduğundan sigortalı olmanız sizi bu masraflardan korur. Siz de avukat ve mahkeme masraflarını düşünmeden haklarınızı talep edebilirsiniz.

Nazım DOYURAN
Alman Avukat ve Iş Hukuku uzmanı

Anlaşmalı Fesih (Aufhebungsvertrag)

| 2 comments

2

İşçi ve işveren anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler. Ancak imzayı atmadan önce çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü, özellikle işçinin geleceğini etkileyecek bu tür bir kararın her açıdan incelenmesi faydalı olacaktır.

Anlaşma imzalandıktan sonra anlaşmadan caymak artık çok zordur. Sadece, tehdit veya hile sebebiyle anlaşmanın kabul ettirildiği ispat edilirse, caymak mümkündür.

Anlaşmalı fesih durumunda, işçi belirli bir tazminatı işyerinden alacağı için, İş ve İşçi Bulma Kurumu işçiye işsizlik parasını ödemeyi belirli bir süre durdurabilir (Sperrzeit). Bunu önlemek için, anlaşmaya bazı hükümlerin eklenmesi gerekir. Bu sebeple, imzadan önce fesih anlaşmasının uzman bir avukat tarafından incelenmesi çok önemlidir. Anlaşma gereği ödenebilecek tazminatın miktarının belirlenmesinde de avukat yönlendirici rol oynayabilir.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main

İşletme Temsilcisinden Görüş Alınması (Anhörung des Betriebsrats)

İşletme Temsilcisi (Betriebsrat) bulunan işyerlerinde, iş sözleşmesinin feshinden (Kündigung des Arbeitsverhältnisses) önce işverenin mutlaka bu temsilcinin görüşünü alması gerekir. Temsilciye fesih sebepleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu bilgiden sonra temsilci belirli bir süre içinde işverene görüşünü bildirir. Hangi durumlarda fesih bildirisine itiraz edileceği kanunda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Temsilcinin itirazına rağmen işveren işçinin sözleşmesini feshedebilir. İşveren fesihten önce temsilciyi bilgilendirmezse veya yanlış /eksik bilgilendirirse, bu tek başına feshin geçersizliğine sebep olur. Yani, işletme temsilcisi bilgilendirilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işçinin buna karşı mahkemeye başvurması halinde, mahkeme feshin geçersiz olduğunu tespit eder ve işçi böylece işyerine geri dönüp çalışma hakkını elde eder.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main

Tazminatın Haczedilmesi (Pfändung der Abfindung) Sorunu

| 2 comments

2

İşçi, işyeri ile olan sözleşmesinin bitmesinden sonra bazı durumlarda tazminat (Abfindung) almaktadır. Bu tazminatin ödenmesinde hacizle ilgili bir sorun çıkabilir.

Örneğin, 20 sene bir firmada çalıştıktan sonra çıkışını alan ve işverenle tazminat konusunda anlaşan bir işçi düşünelim. Bu işçinin maaşına daha önce haciz işlemi uygulanmışsa, kanunda belirlenen sınırlardan dolayı haciz işlemi sonuçsuz kalmış olabilir. Çünkü evli ve 2 çocuk babası bir işçinin yaklaşık 1760 EUR ‘ya kadar olan net maaşı haciz edilemez.  Ancak bu işçi örneğin 25.000 EUR tazminat alırsa, bu durumda normalde haciz işlemi uygulanacaktır. Bunu önlemenin yolu, “hacizden korunma başvurusunun“ yapılmasıdır (Pfändungsschutzantrag). Bu başvuruyu uzman bir avukat yapabilir ve böylelikle yasal şartların varlığı halinde alınacak tazminatin hacize tabi tutulması önlenmiş olur.

Hukuki Koruma Sigortası (Rechtsschutzversicherung)

Kısaca hukuk sigortası, mahkeme öncesi ve dava süresinde büyük önem taşımaktadır. Hukuk sigortasına sahip bir kişi hakkını daha rahat bir biçimde aramakta, bu konuda gerçekleşebilecek masraflarla ilgili bir endişeye kapılmamaktadır. Ancak, bilmek gerekir ki, hukuk sigortaları bütün alanları kapsamamaktadır. Bu sebeple, hukuk sigortası yaptırırken, özellikle iş hukukunu (Arbeitrecht) içerip içermediğine dikkat edilmelidir.

İş hukukuyla ilgili bir meseleyi avukata vermeden önce, hukuk sigortasının bu meseleyle ilgili masrafları üstlenip üstlenmediğini bilmek gerekir. Bu konuda avukattan yardım isteyebilirsiniz. İş davalarının bir kısmında davacı ve davalı kendi masraflarını karşılamak zorunda oldukları için, davayı kazansanız bile avukatlık ücretini cebinizden ödemeniz gerekebilir. Örneğin, işveren sizi işten çıkardı. Siz avukata gidip işverene karşı dava açtınız. Mahkemede davayı kazanıp işyerine geri dönseniz bile veya anlaşma yoluyla sözleşmeyi bitirip tazminat (Abfindung) alsanız dahi avukatlık ücretini kendiniz karşılamak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle bu sebeple hukuk sigortasının iş hukukunu da kapsaması çok önemlidir. Genellikle trafik hukuku (Verkehrsrecht) ile ilgili hukuk sigortaları iş hukukunu kapsamamaktadır. Sigortayı yaparken veya yaptırırken bu konuyu unutmamanızda büyük yarar vardır.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

Annelik-Babalık İzni (Elternzeit) / Bakım Parası (Elterngeld)

Çalışan anne-babalar bu izni alabilirler. Bu konuda tam gün (Vollzeit) veya yarım gün (Teilzeit) çalışma veya iş sözleşmesinin süreli olup olmaması (befristet/unbefristetes Arbeitsverhältnis) önemli değildir. Çocuk üç yaşını bitirinceye kadar annelik-babalık  izni kullanılabilir. Anne-baba isterlerse iznin 12 aya kadar olan kısmını, işverenin kabul etmesi şartıyla, çocuğun 8 yaşını doldurmasına kadar alabilirler. Anne-babanın ikisi de çalışıyorsa, ikisinden biri hangi zaman diliminde izin alacağını belirleyebilir. Anne-babanın bu izni aynı anda birlikte kullanmaları da mümkündür.

Annelik-Babalık izni sırasında kanunda belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde, kısmi çalışmak (Teilzeit) mümkündür. Ancak bu kısmi çalışma haftada 30 saati geçemez.

Bu izin sırasında iş sözleşmesi feshedilemez (Kündigungsschutz). Yani, bu izin aynı zamanda iş güvencesi vermektedir. Anne-baba dönüşümlü olarak bu izni almışlarsa, izni kullanan iş güvencesine sahip olur.

Sözkonusu izni kullanan, izin sırasında Bakım Parası (Elterngeld) alır. Bu paranın miktarı şöyle hesaplanır: Doğumdan önceki son 12 aylık maaş/ücretin (Gehalt/Lohn) bir aylık ortalamasının % 67′ si, ancak en fazla (maximum) 1800 € ve en az (minimum) 300 € ödenir.

Örnek 1: Çalışan anne doğumdan önce 2000 € net aylık ücret alıyor, bakım parası olarak 2000 x 67:100 = 1340 € aylık alacaktır.

Örnek 2: Çalışan baba 400 € net aylık alıyor, bu miktarın % 67′ si alınırsa, 268 € elde edilir. Bu rakam asgari ödenmesi gereken miktardan düşük oldugu için, baba bakım parası olarak aylık 300 € alacaktır.

Anne babanın dönüşümlü veya birlikte bu izni alması halinde, duruma göre 14 ay boyunca bakım parası alabilirler. Anne veya baba tek başına izin alırsa, bu süre 12 ay ile sınırlıdır.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

IHTARNAME (ABMAHNUNG)

İhtarnağme iş sözleşmemi etkileyebilirmi?

Ahmet C. 15 yildir calistigi otomobil üreticisinde mühendis olarak calisiyor. Otomobil Sirketi 2 yil önce bir baska sirkete devredildiginde Ahmet C´nin yeni sefi de degisiyor. Yeni Sefle Ahmet C. anlasamiyorlar. Sefi Ahmet Beyi 5 gün icinde sonuclandirmasi gereken bir isle görevlendiriyor. Ahmet Bey bu isi 5 gün icinde sonuclandiramiyor. Bunun üzerine Sefi Ahmet Beye yazili bir Ihtarnagme veriyor. Ihtarnagmenin gerekcesi Ahmet Beyin isini zamaninda yerine getirmemesi. Ahmet Bey ihtari aldiktan sonra sefiyle görüsüyor. Görüsmede Ahmet Bey Sefine kendisine verilen  görevin 5 gün icinde bitirilemiyecegini bunun imkansiz oldugunu söylüyor.

Devamini Oku

YENİ EŞİTLİK YASASI (GLEICHSTELLUNGSGESETZ AGG)

Yeni esitlik yasasi (Gleichstellungsgesetz AGG) iscilerin calisma hayatinda maruz kalabilecekleri magduriyetlerini önleyebilir mi?

Esitlik yasasi gerekli hazirlik calismalari sonucunda, nihayet, 18.08.2006 tarihinden itibaren yürürlüge girmis bulunmaktadir.

Bu yasa basin ve medyada pozitif ayrımcılık yazasi (Antidiskriminierungsgesetz ) adi altinda tartismalara neden olmustu.

Devamini Oku

EKONOMİK KRİZ

| 1 comment

1

Ekonomik kriz iş sözleşmelerini dolayısıyla çalışanlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. İşverenler sözleşmeleri gerek iptal sözleşmesi (Aufhebungsvertrag) gerekse ihbar (Kündigung) yoluyla iptal etmeye çalışabilirler. Bu tür sözleşme iptallerinin arkasında personel giderlerinin düşürülmeye çalışılması gibi tasarruf önlemleri yatmaktadır.

Devamini Oku

ÇALIŞMA BELGESİ (ARBEITSZEUGNIS)

Alman iş dünyasında çalisma belgesinin büyük bir önemi vardir. Çalışma Belgesinin iki önemli görevi vardir.

1- Isciye meslek hayatinda yardimci olmak
2- Isci arayan isverene aradigi elemani bulmakta yardimci olmak

Devamini Oku

İŞYERİNDEN ÇIKIŞ VERİLDİ. NE YAPILMALI, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

| 9 comments

9

Düşünün, yıllarca emek verdiğiniz işyerinizden  bir mektup alıyorsunuz. ‘Ne yazık ki iş sözleşmenizi feshetmek (KÜNDIGUNG) zorundayız’ şeklinde kısa bir yazı yazılmış. Tabii, dünyanız yıkılıyor. İşyerine ve müdürünüze karşı haklı olarak büyük bir kızgınlık ve kırgınlık duyuyorsunuz. Diğer taraftan ailenizi, geleceğe ilişkin planlarınızı, aylık ödemelerinizi düşünüyorsunuz. Herşeyi gözden geçirmek gerekiyor.

Devamini Oku

TAZMİNAT (ABFINDUNG)

| 2 comments

2

İş hukuku alanında en sık karşılaşılan sorulardan biri ‘işten çıkarsam ne kadar tazminat alabilirim?’ sorunudur.

Devamini OkuDOYURAN & PFETZING Rechtsanwälte
Telefon: 069 - 299 21 890 |Telefax: 069 - 299 21 889
Post: Kanzlei Doyuran und Pfetzing,  Steinweg 8, 60313 Frankfurt / Main


Weder.Fischer.Doyuran.
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Tel : +49 (0) 921 01 27-0
Fax : +49 (0) 921 01 27-99
Mobil : +49 (0) 173 317 1666

Adres :
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

İletişim
Lütfen tüm alanları doldurunuz.


Gönderiliyor...

Formu Kapatin