İşveren

Uzun Süre Hasta Raporu Alan İşçinin İş Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Biriken İzinden Dolayı Ücret (Urlaubsabgeltung) isteyebilir mi?

| 1 comment

1

Avrupa Mahkemesi ’nin bir kararına göre, uzun süre raporlu olan işçiler iş sözleşmesinin bitiminden sonra hasta oldukları sürede biriken izin günlerine karşılık ücret talebinde bulunabilirler. İşçi lehine yorum yapılarak verilen bu karar, işverenleri huzursuz etmiştir. Bu gelişme, işverenleri uzun süre raporlu işçileri bir an önce işten çıkarmak için gerekli adımları atmaya zorlayacaktır. Bir örnek vermek gerekirse, 11 ay hastalık sebebiyle çalışamayan bir işçinin sözleşmesi feshedilirse, işçi çalışamadığı bu süre için de mesela kanundan doğan 22 izin günü (veya sözleşme ile kararlaştırılmışsa daha fazla gün) için ücret isteyebilecektir. İşveren, işçiye ‘sen bu süre zarfında çalışmadın, bu sebeple ödeme yapmayacağım’ diyemez.

İşveren, iş sözleşmesine hak düşürücü süreler (Ausschlussfristen) konusunda uygun bir hüküm koyarak, örneğin sözleşmenin bitiminden 3 ay veya 6 ay sonra, izin hakları da dahil sözleşmeden doğan bütün hakların sona erecegini kararlaştırabilir. Bu hususta, sözleşmenin hazırlanmasında uzman bir avukattan destek alması kendi lehine olacaktır.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

Anlaşmalı Fesih (Aufhebungsvertrag)

| 2 comments

2

İşçi ve işveren anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler. Ancak imzayı atmadan önce çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü, özellikle işçinin geleceğini etkileyecek bu tür bir kararın her açıdan incelenmesi faydalı olacaktır.

Anlaşma imzalandıktan sonra anlaşmadan caymak artık çok zordur. Sadece, tehdit veya hile sebebiyle anlaşmanın kabul ettirildiği ispat edilirse, caymak mümkündür.

Anlaşmalı fesih durumunda, işçi belirli bir tazminatı işyerinden alacağı için, İş ve İşçi Bulma Kurumu işçiye işsizlik parasını ödemeyi belirli bir süre durdurabilir (Sperrzeit). Bunu önlemek için, anlaşmaya bazı hükümlerin eklenmesi gerekir. Bu sebeple, imzadan önce fesih anlaşmasının uzman bir avukat tarafından incelenmesi çok önemlidir. Anlaşma gereği ödenebilecek tazminatın miktarının belirlenmesinde de avukat yönlendirici rol oynayabilir.

Nazim Doyuran
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Frankfurt am Main


DOYURAN & PFETZING Rechtsanwälte
Telefon: 069 - 299 21 890 |Telefax: 069 - 299 21 889
Post: Kanzlei Doyuran und Pfetzing,  Steinweg 8, 60313 Frankfurt / Main


Weder.Fischer.Doyuran.
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Tel : +49 (0) 921 01 27-0
Fax : +49 (0) 921 01 27-99
Mobil : +49 (0) 173 317 1666

Adres :
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

İletişim
Lütfen tüm alanları doldurunuz.


Gönderiliyor...

Formu Kapatin