UYARI (ABMAHNUNG)

| 1 comment

1

Çalışma hayatında sıkça uyarılardan sözedilmekte ve bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda bir takım tereddütler ortaya çıkmaktadır.. Uyarı hakkında aşağıda vereceğimiz bilgiler, ilerideki bazı uyuşmazlıklara ışık tutacaktır.

Öncelikle bilmek gerekir ki, iş sözleşmesi feshedilmeden önce atılması gereken ilk adım, bir uyarı yazısının gönderilmesidir. Uyarının amacı, iş sözleşmesine aykırı davranan tarafa, ihlalin ciddiyeti ve bir daha tekrarlanması konusunda önemli bir sinyal vermektir. Sadece istinai hallerdeönceden uyarı yapmaksızın sözleşmenin feshi mümkündür. Futbol kuralları örnek olarak gözönünde bulundurulursa, uyarı ‘sarı kart’, fesih ise ‘kırmızı kart’ anlamındadır.

Uyarıda bulunan taraf, diğer tarafın işle ve işyerindeki diğer çalışanlarla alakalı davranışlarını onaylamadığını göstermek istemektedir. Genelde işveren tarafından işçiye uyarı verilmektedir. Ancak, işçinin de işvereni uyararak sözleşmeyi derhal feshedebileceğini bildirmesi mümkündür.

Abmahnung

Sözleşmenin işçinin davranışlarından dolayı feshedilebilmesi için, işçinin daha önce bu konuda uyarılmış olması zorunludur. Önemli olan bir diğer husus, uyarının içeriğiyle ilgilidir. Uyarı, sözleşmenin ihlaline neden olan işçinin davranışını açık ve net biçimde ortaya koymalıdır. Örnek: işçinin işe geç gelmesi, işini gereği gibi yapmaması, diğer çalışanları rahatsız etmesi halinde işçi uyarılabilir. ‘İncir çekirdeğini doldurmayan’ bazı önemsiz konularla ilgili uyarının verilmemesi gereir. Aksi takdirde işveren yükümlülüklerine aykırı harket etmiş olur. Bu durumda, işçi haksız uyarıya karşı yasal yollara başvurabilir.

Uyarı açık ve net olmalı ki, uyarılan kişi davranışını uygun bir biçimde düzeltebilsin ve bir daha benzer davranışlarını tekrarlamasın. Örneğin uyarı yazısında ‘bu davranışı tekrar ettiğinizde iş hukuku alanındaki sonuçlara katlanmanız gerekir’ veya ‘bu davranışı tekrarladığınız takdirde, sizinle olan iş sözleşmesini feshetmek zorunda kalacağız’ şeklinde bir ifade kullanılabilir.

Uyarı konusunda zaman da önemli bir unsurdur. Mesela işveren bir sene önceki bir ihlale dayanarak işçiyi uyaramaz. Ancak ihlalin çok ağır bir davranışa dayanması halinde durum farklıdır.

Uyarıyı sözleşmeyi feshetmek için yapılan bir hazırlık olarak da anlamak mümkündür. Ancak, işveren sözleşmeyi feshederken uyarıda geçen davranışları gerekçe gösteremez. Çünkü uyarı ile bu davranışları hoşgörmemekle birlikte sözleşmeyi devam ettirdiği işveren tarafından beyan edilmektedir. İşçi, işveren tarafından uyarılan davranışını tekrar ederse, bu haklı bir fesih gerekçesi ve sebebi olabilir.

Avukat Nazim Doyuran
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Frankfurt am Main


One comment

  • 01 salih 09/13 08:16
    salih

    slm,
    peki haksiz bir abmahnug nasil yasal olarak nasil itiraz edilir, belirli bir hukuki merci varmidir
    sagilar


Yorum Yazin
Sitede Gsterilmeyecek

Weder.Fischer.Doyuran.
Telefon: 069 – 921 01 27-0 | Telefax: 069 – 921 01 27-99
Post: Kaiserstraße 12 60311 Frankfurt am Main


Weder.Fischer.Doyuran.
Fachanwälte für Arbeitsrecht

Tel : +49 (0) 921 01 27-0
Fax : +49 (0) 921 01 27-99
Mobil : +49 (0) 173 317 1666

Adres :
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

İletişim
Lütfen tüm alanları doldurunuz.


Gönderiliyor...

Formu Kapatin